December 31, 2023

ანა ღვინიაშვილი. მრავალფეროვანი მიდგომების გამოყენება ინკლუზიური ცეკვის სწავლებისას

December 31, 2023

ილია ასიტაშვილი. კასტინგი – ისტორია და მახასიათებლები

December 31, 2023

ნერონ აბულაძე. გერმანული ექსპრესიონისტული სათეატრო და კინორეჟისურის მხატვრული საფუძვლები და ძირითადი პრინციპები

December 31, 2023

ანა მირიანაშვილი. ადრეული ასაკის საბავშვო თეატრი ევროპაში ანუ თეატრი ყველაზე პატარებისთვის

December 31, 2023

სოფიო ნადიბაიძე. ფსიქოლოგიური თეატრი, სცენური ინტერპრეტაცია, სამეფო უბნის თეატრი