№1 (94) 2024

ჟურნალის შესახებ გამოცემები მიზნები და ამოცანები საკვანძო სიტყვა რატომ ჩვენთან შეფასება ვინ შეიძლება იყოს ავტორი ავტორები არქივი №1 (94) 2024 წაკითხვა / Read ᲡᲐᲠᲔᲓᲐᲥᲪᲘᲝ ᲡᲐᲑᲭᲝ EDITORIAL BOARD მაკა (მარინე) ვასაძე თეატროლოგი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, საქართველოს...

ტელეფონი: +995 32 2999411
ელ. ფოსტა: kentavri@tafu.edu.ge

© სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი, 2022
 საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი