№3 (93) 2023

ჟურნალის შესახებ გამოცემები მიზნები და ამოცანები საკვანძო სიტყვა რატომ ჩვენთან შეფასება ვინ შეიძლება იყოს ავტორი ავტორები არქივი №3 (93) 2023 წაკითხვა / Read ᲡᲐᲠᲔᲓᲐᲥᲪᲘᲝ ᲡᲐᲑᲭᲝ EDITORIAL BOARD მაკა (მარინე) ვასაძე თეატროლოგი, ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, საქართველოს...

№2 (92) 2023

ჟურნალის შესახებ გამოცემები მიზნები და ამოცანები საკვანძო სიტყვა რატომ ჩვენთან შეფასება ვინ შეიძლება იყოს ავტორი ავტორები არქივი №2 (92) 2023 2022 წლის კონფერენციის „ᲥᲐᲚᲘ ᲓᲐ ᲮᲔᲚᲝᲕᲜᲔᲑᲐ“ თავისუფალი სექციის მასალები 2022 Conference „WOMEN AND ARTS“ Free Theme Section...

№1 (91) 2023

ჟურნალის შესახებ გამოცემები მიზნები და ამოცანები საკვანძო სიტყვა რატომ ჩვენთან შეფასება ვინ შეიძლება იყოს ავტორი ავტორები არქივი №1 (91) 2023 ᲡᲐᲠᲔᲓᲐᲥᲪᲘᲝ ᲡᲐᲑᲭᲝ EDITORIAL BOARD მაკა (მარინე) ვასაძე ხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და...

№3 (90) 2022

ჟურნალის შესახებ გამოცემები მიზნები და ამოცანები საკვანძო სიტყვა რატომ ჩვენთან შეფასება ვინ შეიძლება იყოს ავტორი ავტორები არქივი №3 (90) 2022 წაკითხვა / Read ᲡᲐᲠᲔᲓᲐᲥᲪᲘᲝ ᲡᲐᲑᲭᲝ EDITORIAL BOARD მარიკა მამაცაშვილითეატროლოგი, საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს...

№2 (89) 2022

ჟურნალის შესახებ გამოცემები მიზნები და ამოცანები საკვანძო სიტყვა რატომ ჩვენთან შეფასება ვინ შეიძლება იყოს ავტორი ავტორები არქივი №2 (89) 2022 წაკითხვა / Read       ჩამოტვირთვა / Downlod ᲡᲐᲠᲔᲓᲐᲥᲪᲘᲝ ᲡᲐᲑᲭᲝ EDITORIAL BOARD მარინე (მაკა) ვასაძეთეატრმცოდნე, საქართველოს შოთა...

№1 (88) 2022

ჟურნალის შესახებ გამოცემები მიზნები და ამოცანები საკვანძო სიტყვა რატომ ჩვენთან შეფასება ვინ შეიძლება იყოს ავტორი ავტორები არქივი №1 (88) 2022 წაკითხვა / Read       ჩამოტვირთვა / Downlod ᲡᲐᲠᲔᲓᲐᲥᲪᲘᲝ ᲡᲐᲑᲭᲝ EDITORIAL BOARD მარინა ხარატიშვილი...

№2 (87) 2021

ჟურნალის შესახებ გამოცემები მიზნები და ამოცანები საკვანძო სიტყვა რატომ ჩვენთან შეფასება ვინ შეიძლება იყოს ავტორი ავტორები არქივი №2 (87) 2021 წაკითხვა / Read ᲡᲐᲠᲔᲓᲐᲥᲪᲘᲝ ᲡᲐᲑᲭᲝ EDITORIAL BOARD მარინე (მაკა) ვასაძეხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი, საქართველოს შოთა რუსათველის...

№1 (86) 2021

ჟურნალის შესახებ გამოცემები მიზნები და ამოცანები საკვანძო სიტყვა რატომ ჩვენთან შეფასება ვინ შეიძლება იყოს ავტორი ავტორები არქივი №1 (86) 2021 წაკითხვა / Read       ჩამოტვირთვა / Downlod ᲡᲐᲠᲔᲓᲐᲥᲪᲘᲝ ᲡᲐᲑᲭᲝ EDITORIAL BOARD მარინე (მაკა) ვასაძეხელოვნებათმცოდნეობის დოქტორი,...

№4 (85) 2020

ჟურნალის შესახებ გამოცემები მიზნები და ამოცანები საკვანძო სიტყვა რატომ ჩვენთან შეფასება ვინ შეიძლება იყოს ავტორი ავტორები არქივი №4 (85) 2020 წაკითხვა / Read       ჩამოტვირთვა / Downlod ᲡᲐᲠᲔᲓᲐᲥᲪᲘᲝ ᲡᲐᲑᲭᲝ EDITORIAL BOARD მაია კიკნაძეMaia Kiknadze თამარ (ტატა)...

№4 (81) 2019

№3 (80) 2019

№2 (79) 2019

№1 (78) 2019

№3, №4 (76, 77) 2018

№2 (75) 2018

№1 (74) 2018

№4 (73) 2017

№3 (72) 2017

№2 (71) 2017

№1 (70) 2017

№4 (69) 2016

№3 (68) 2016

№2 (67) 2016

№1 (66) 2016

№4 (65) 2015

№2 (63) 2015

№1 (62) 2015

№4 (61) 2014

№3 (60) 2014

№2 (59) 2014

№1 (58) 2014

№2 (55) 2013

№1 (54) 2013

№4 (53) 2012

№3 (52) 2012

№2 (51) 2012

№1 (50) 2012

№4 (49) 2011

№3 (48) 2011

№2 (47) 2011

№1 (46) 2011

№4 (45) 2010

№3 (44) 2010

№2 (43) 2010

№1 (42) 2010

№4 (41) 2009

№3 (40) 2009

№2 (39) 2009

№1 (38) 2009

№4 (37) 2008

№3 (36) 2008

№2 (35) 2008

№1 (34) 2008

ტელეფონი: +995 32 2999411
ელ. ფოსტა: kentavri@tafu.edu.ge

© სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი, 2022
 საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი