№1 (91) 2023

ჟურნალის შესახებ გამოცემები მიზნები და ამოცანები საკვანძო სიტყვა რატომ ჩვენთან შეფასება ვინ შეიძლება იყოს ავტორი ავტორები არქივი №1 (91) 2023 ᲗᲔᲐᲢᲠᲛᲪᲝᲓᲜᲔᲝᲑᲐ THEATRE STUDIES ᲙᲘᲜᲝᲛᲪᲝᲓᲜᲔᲝᲑᲐ FILM STUDIES ᲥᲝᲠᲔᲝᲚᲝᲒᲘᲐ CHOREOLOGY ტელეფონი: +995 32 2999411 ელ. ფოსტა:...

№1 (88) 2022

ჟურნალის შესახებ გამოცემები მიზნები და ამოცანები საკვანძო სიტყვა რატომ ჩვენთან შეფასება ვინ შეიძლება იყოს ავტორი ავტორები არქივი №1 (88) 2022 წაკითხვა / Read       ჩამოტვირთვა / Downlod ᲡᲐᲠᲔᲓᲐᲥᲪᲘᲝ ᲡᲐᲑᲭᲝ EDITORIAL BOARD მარინა ხარატიშვილი...

ტელეფონი: +995 32 2999411
ელ. ფოსტა: kentavri@tafu.edu.ge

© სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი, 2022
 საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი