მიზნები და ამოცანები

„სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი“ არის საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს უნივერსიტეტის სამეცნიერო კრებული, რომლის მიზანია:

  • ხელი შეუწყოს სახელოვნებო სფეროში მოღვაწე მეცნიერებს, მკვლევრებს;
  • ხელი შეუწყოს „სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანის“ – საერთაშორისო ასპარეზზე გასვლას;
  • შექმნას ელექტრონული სამეცნიერო არქივი;

კრებულის ამოცანაა: მაღალ რეიტინგული საერთაშორისო სამეცნიერო გამოცემებს შორის საპატიო ადგილი დაიმკვიდროს.

საერთაშორისო სამეცნიერო წრეების მიერ აღიარებულ ავტორიტეტულ საერთაშორისო ბაზებში განთავსდეს და შეიქმნას  მკითხველთა და ავტორთა საერთაშორისო აუდიტორია.

ტელეფონი: +995 32 2999411
ელ. ფოსტა: kentavri@tafu.edu.ge

© სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი, 2022
 საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი