ჟურნალის შესახებ

2007 წლიდან დღემდე „სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი“ იბეჭდებოდა წელიწადში ოთხჯერ, 2021 წლიდან ჟურნალი გადავიდა ელექტრონულ ფორმატზე და გამოდის 2-3 ნომერი. კრებული აერთიანებს საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის, სხვა სახელოვნებო უმაღლესი სასწავლებლების პროფესორთა, მეცნიერთა და დამოუკიდებელ ავტორთა, ახალგაზრდა მეცნიერთა თეორიულ ნაშრომებს სახელოვნებო სფეროში. ჟურნალის თითოეული ავტორი ვალდებულია გამოსაცემად მომზადებული სამეცნიერო ნაშრომი გამართოს შესაბამისი სამეცნიერო აპარატით, თან დაურთოს მოკლე მონაცემები ავტორის შესახებ (ქართულ-ინგლისურ ენაზე) და ნაშრომის ინგლისურენოვანი რეზიუმე.

თითოეულ ნომერს ჰყავს სარედაქციო საბჭო, რომელიც პერიოდულად იცვლება.

ტელეფონი: +995 32 2999411
ელ. ფოსტა: kentavri@tafu.edu.ge

© სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი, 2022
 საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი