მისამართი:
0102 თბილისი, დავით აღმაშენებლის გამზირი 40.
საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტის II კორპუსი

ტელეფონი:

რედაქცია
+995 32 2999411-240

მარინე (მაკა) ვასაძე — გამომცემლობა „კენტავრის“ ხელმძღვანელი
მობ.: 577 28 87 62

თამთა ქაჯაია — ლიტერატურული რედაქტორი
მობ.: 599 12 70 76

ია ლოდია — ტექნიკური რედაქტორი
მობ.: 595 93 48 44

ეკა ოქროპირიძე — დიზაინერი, დამკაბადონებელი
მობ.: 577 28 87 45

მანანა სანადირაძე — კორექტორი
მობ.: 555 47 08 58

ელ. ფოსტა:
kentavri@tafu.edu.ge

ტელეფონი: +995 32 2999411
ელ. ფოსტა: kentavri@tafu.edu.ge

© სახელოვნებო მეცნიერებათა ძიებანი, 2022
 საქართველოს შოთა რუსთაველის თეატრისა და კინოს სახელმწიფო უნივერსიტეტი